Logo og visuell identiet for VerdiStiftelsen. Stiftelsen ble opprettet i 2020 av Lene Drange, kjent fra Luksusfellen på TV3, og har som hovedformål å bevisstgjøre og skape sunne holdninger om personlig økonomi hos ungdommer og unge voksne. Lene Drange har også skrevet boken «Snaponomi – bli supergod på egen øknomi», utgitt av Vigmostad & Bjørke AS.

Back to Top