Design og sats av hageprogrammet «Hva skjer» for Det norske Hageselskap. Fast oppdrag siden 2014.
Format A5, 28 sider. Trykk: HBO Nova Print.
Back to Top