Design og sats av hageprogrammet «Hva skjer 2023» for Det norske Hageselskap på Haugalandet.
Format A5, 28 sider. Trykk: HBO Nova Print.
Back to Top