«Heia Jødene» er en utstilling om idrettsglede og integrasjon i Norge etter 1851. Jødisk museum i Oslo

Da Norge i 1814 fikk sin Grunnlov, ble jøder, som eneste folkegruppe, nektet adgang til riket. Forbudet ble tatt inn i en konstitusjon som ellers var en av de mest moderne og frie i Europa. Paragraf 2 slo fast at evangelisk-luthersk religion var landets offisielle og at jesuitter og munkeordener ikke «maa ... taales». Passusen i § 2 om jødene hadde en egen formulering: «Jøder ere fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget». Det var først i 1851 at denne § ble opphevet og Jøder fikk fri adgang til Norge.

Utstillingen er trykket på 3 mm aluminiumsplater som er lagt i to lag med stansehull for å skape dynamikk og dybdeeffekt. Utformet i samarbeid med Bolt Design og Runa Klock.

Back to Top