Omslagsillustrasjoner til tidskriftet «Injuria», første halvår 2023. Nr 1: «Det grønne skiftet», nr 2: «Demokrati og rettstaten», nr 3: «De lege ferenda». Utgis av Juristforeningen i Bergen og studenttidsskriftet ved Det juridiske fakultetet. Format: 170mm x 240mm. Ubestrøket, matt papir.
Back to Top