Utstilling og katalog for Jødisk museum i Oslo. «Det jødiske året – Alt til sin tid» viser de enkelte fest- og merkedagenes egenart gjennom lyd, bilder, gjenstander og fortellinger. Utstillingen er trykket på finérplater. Nøkkelfortellingene består av 13 små lyskasser med lagvise papirklipp-illustrasjoner. Katalogen er på 138 sider og trykket på ubestrøket, matt papir, soft cover. Samarbeid med Bolt Design. Foto: Thomas Brun. Trykk: Konsis.
Back to Top