Brosjyre for Kystverket, Virksomhetsstrategi 2021–2025. 32 sider, A4-format. Tanken bak fargevalget er å spille på farger i sjø, himmel og natur. I tillegg har vi den oransje fargen som er inspirert av redningsfartøy og redningsbøyer. Kystverket skal framstå som en fremtidsretta, engasjert og pålitelig virksomhet. Oppdragsgiver: Nucleus AS
Back to Top