Utstillingsdesign for Moss by- og industrimuseum. «De som var – vi som er. Historien om Moss fra 1720 og fram til i dag» åpnet juni 2022.
Arbeidet har bestått i utforming av u
tstillingsprofil og logo, samt design og illustrasjoner til utstillingsveggene, montere, lesebrett, bord, fasadedekor mm.

Arkitekt: Sigrid Aarønæs. Snekker: Christoffer Fjeld Eiken. Sanserom: Kristin Gunther og Pjotr Sagepin. Trykk og montering: Konsis
I 2023 åpner del 2 av denne utstillingen.
Back to Top