Illustrasjoner til NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga) i forbindelse med studiebarometer for fagskolestudenter.

Back to Top