Brosjyre for Nordre Follo kommune Temaplan for næringsutvikling 2024–2036, 40 A4-sider. 
«Vårt fremste mål er å legge til rette for et næringsliv som gir gode, relevante og kortreiste jobbmuligheter for innbyggerne og som bidrar til å løse samfunnsmessige utfordringer. Vår målgruppe er både næringsaktører som er etablert i kommunen i dag og næringsaktører som kan vurdere å velge Nordre Follo i fremtiden.
Back to Top