Bokdesign: «Snaponomi – bli supergod på egen økonomi» av Lene Drage og Tore Løchstøer Hauge. Forlag: Vigmostad & Bjørke AS. Omslagsfoto: Marte Garmann. Illustrasjoner i samarbeid med Runieboy. Antall sier: 226. Papir: 115 g Munken Print White. Boken er satt med: Omnes, Essonnes og Helvetica

Back to Top