Visuelt uttrykk for «Språkglede og livsmesting i barnehagen» bestående av logo, fonter, illustrasjoner og ikonsett. Språkglede og livsmestring er en gratis tjeneste/ app via Udir, som tilbys alle barnehager i Norge. Tjenesten er forskningsbasert og utviklet av EQ-Institute med pedagogiske og utprøvde leker som gjøres med barn helt ned til 1 års alderen. Barna kan, ved hjelp av av kunstig intelligens, snakke med apen Ask, og øke sine språkferdigheter gjennom enkle øvelser og lek.
Idé og konsept: EQ-institute. Programmering: Nornir. Animasjon: Megapop 
Back to Top